O mně

Mgr. Kateřina Haasová
Mgr. Kateřina Haasová

Jmenuji se Kateřina Haasová. Mým zaměřením je individuální poradenství a terapie pro děti a dospělé v Gestalt modalitě. Ve své soukromé praxi poskytuji poradensko-terapeutické služby lidem v tíživé životní situaci, ale i těm, kteří mají zájem o sebepoznání a další osobní či profesní rozvoj. Neposkytuji jednoduché návody a rady, nabízím spíše cestu k porozumění sobě sama skrze vzájemný vztah postavený na důvěře a respektu k jedinečnosti každého člověka.

Vzdělání a praxe

Vystudovala jsem obor Sociální práce se zdravotnickým profilem (prezenční magisterské studium 1998-2002) na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. V průběhu studia jsem se aktivně věnovala dobrovolnické činnosti ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě s dětmi s leukemickým onemocněním a pacientům po náročných operacích zhoubných nádorů hrtanu (laryngektomie).

V letech 2001-2005 jsem byla externím konzultantem Linky důvěry v Opavě.

Po absolvování VŠ jsem pracovala jako sociální pracovník v neziskové organizaci MENS SANA o.s. poskytující psychosociální služby osobám s dlouhodobým závažným duševním onemocněním – schizofrenie, obsedantně kompulzivní poruchy, schizoafektivní či těžké neurotické poruchy, poruchy osobnosti atp. (2002-2005 a 2008-2011)

V letech 2011-2020 jsem pracovala jako individuální a skupinový terapeut v neziskové organizaci Modrý kříž v ČR nabízející sociální služby osobám závislým na alkoholu, jiných návykových látkách či patologickém hraní, a souběžně také v soukromé praxi.

Od května 2020 se již naplno věnuji své poradensko-terapeutické praxi, kde se zaměřuji jak na práci s dospělými tak dospívajícími klienty, event. staršími dětmi.

Výcviky a semináře

2023

Psychedelické minimum, Beyond Psychedelics, Praha, 70 hodin

2022

Průvodkyně lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých, K Smrti dobrá cesta, Krásná, 66hodin

2019

seminář Terapeutická práce s ayahuascovou zkušeností
Beyond Psychedelics, Praha

2014 – 2016

postgraduální výcvik v Gestalt přístupu k terapii a poradenství dětí a adolescentů (GTDA)
Praha, celkový rozsah 174 hodin

2008-2013

Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii
IVGT Praha, ukončena prezenční část  v rozsahu 1450 hodin.

2013

Prevence relapsu
Sdružení Podané ruce, Brno

2010

seminář Rodina v procesu změny-integrující přístup v rodinné terapii I.
PhDr. Hana Vyhnálková, Praha

2009

Odborný kurz v metodách PBSP – Pesso Boyden psychomotorická terapie – sebezkušenost
Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Petr Vejrosta, Ostrava

2004

Práce s krizí a tělem
Y.Lucká, L.Kobrle, Praha

2003

Case management – odborný výcvik
Fokus Praha

2001 – 2002

Telefonická krizová intervence – odborný výcvik
Remedium Praha, 100 hodin

a další